autostrada ISEI

I.S.E.I.

Inspection Safety & Equipment Installation

Trupe Inspektuese

Rreth nesh

I.S.E.I u krijua në vitin 2016 si një trupë e akredituar e inspektimit të llojit A, e fokusuar në zhvillimin dhe zbatimin e Inspektimit Teknik të Instalimeve Industriale dhe Civile.

 • Certifikimeve inspektuese si Trupë OEN/OMVK 015 sipas standartit nderkombetar ISO/IEC 17020:2012.
 • Liçensuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit (DPA) që është pjesë e Ministrisë së Financës dhe Ekonomisë.
 • Certifikatat e komformitetit sipas standartit ISO/IEC 17020:2012 vlejne ne te gjitha vendet anetare,te pasqyruara te Europian Accreditation.

Qëllimi ynë është të ndihmojmë në minimizimin e rrezikut të difekteve duke siguruar që ato të plotësojnë standardet, dhe rregulloret e miratuara. Kjo ndihmon në mbrojtjen e biznesit dhe sidomos te jeteve njerezore. Kompania jone ka perparesi sigurine.

SHËRBIMET TONA

Cfarë ofrojmë ne

Inspektime komformiteti
(Certifikime komformiteti)

  Inspektime: te pajsjeve dhe instalimeve elektrike
  Inspektime: te sistemeve fotovoltaike
  Inspektime: te rrezatimit jojonizues
  Inspektime: te pajisjeve ngritese dhe aksesoret e tyre
  Inspektim: i strukturave te perkohshme(skelat)
  Inspektime: te eneve nen presion

Konsulencë teknike

Inxhinieret tane ofrojne per ju konsulence teknike falas per te gjitha fushat e akredituara.
Mos hezitoni te na kontaktoni.

Telefono Tani!


Telefono

Certifikata te leshuara

Numri i certifikateve te leshuara per ISO 17020 :2012

Pajsjet dhe instalimet elektrike

Pajisjet ngrites dhe aksesoret e tyre

Sistemet fotovoltaike

Rrezatimi jojonizues

Enet nen presion

Kontakt

Na kontakto

Loading
Your message has been sent. Thank you!